Första inlägget

Hej och välkommen!

Det här är bloggets första inlägg och därmed starten av dokumentationen av min nya Märklin tåganläggning som jag tänker bygga. Denna anläggning byggs i z-skalan, vilket är Märklins minsta.

Förutom en väl fungerade tågtrafik på flera nivåer är tanken att växlarna, signalerna och alla andra spår ska styras genom ett webinterface. Själva centralenheten kommer vara en Raspberry Pi 3 som i sin tur är kopplat till både Arduinos och annan hårdvara.  Jag valde den senaste Raspberry Pi på grund av dess inbyggda WLAN-kortet.

Tanken med bloggen är att dokumentera bygget av själva tåganläggningen såväl som både mjukvaran och hårdvaran för att styra denna.