Planeringen av skuggbangården

Jag tänker bygga anläggningen från det lägsta nivån uppåt. Det betyder att det första som ska byggas och utvecklas är skuggbangården under anläggningen. Denna förvaringsplats för tåg kommer ha 7 stycken spår. På grund av platsbristen kommer det inte vara 7 parallella spår utan först 4 parallella och sedan 3 parallella.

De röd markerade växlarna kommer vara elstyrda och den icke-markerade växlarna kommer vara handväxlar. Det är bara de elstyrda växlarna som måste kunna styras i normal drift. De gröna siffrorna är spårnumreringen.

Jag kommer inte använda mig av några ställpult för att styra växlarna eller elen i spåren utan en för skuggbangården dedikerat Arduino Nano kommer vara ansvarig för detta. Denna Arduino kommer kopplas med USB till huvudstyrenheten, min Raspberry Pi. Arduinon kommer i sin tur styra reläer, som är kopplade till spåren och växlarna. Totalt kommer det behövas 2×7=14 reläer till växlarna samt 7 stycken till spåren. Det finns färdiga reläkort med 1, 2, 4, 8 och 16 stycken reläer att köpa och jag ska använda ett med 8 och ett med 16 stycken reläer. På bilden nedan syns ett kort med 16 stycken reläer:

Första inlägget

Hej och välkommen!

Det här är bloggets första inlägg och därmed starten av dokumentationen av min nya Märklin tåganläggning som jag tänker bygga. Denna anläggning byggs i z-skalan, vilket är Märklins minsta.

Förutom en väl fungerade tågtrafik på flera nivåer är tanken att växlarna, signalerna och alla andra spår ska styras genom ett webinterface. Själva centralenheten kommer vara en Raspberry Pi 3 som i sin tur är kopplat till både Arduinos och annan hårdvara.  Jag valde den senaste Raspberry Pi på grund av dess inbyggda WLAN-kortet.

Tanken med bloggen är att dokumentera bygget av själva tåganläggningen såväl som både mjukvaran och hårdvaran för att styra denna.